Ghế Lười Cho Thuê - Gaming

250.000₫
250.000₫ 0₫
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Title

Description

Want the tactile feelgood factor for your event? Our designer bean bag hire will have your guests feelin’ the love and singing your praises. Seat a cool crowd comfortably when planning a music festival, company party, unique wedding reception, film night, trade show exhibition or just about anything where you might need stylish, casual kick-ass event seating.
 
Vui lòng cung cấp thông tin sau:
 1. Số lượng ghế muốn thuê:
 2. Loại sự kiện
 3. Thời gian thuê dự kiến (tính theo ngày)
 4. Tên người thuê
 5. Tên công ty
 6. Điện thoại
 7. Email
 8. Và các yêu cầu cụ thể khác
Hoặc liên hệ với đội ngũ nhân viên kinh doanh của Nhà Lười để được hỗ trợ
Email: sales@taruco.com
Điện thoại: 028.6656.3636 - 085.247.3636

Tab title

Want the tactile feelgood factor for your event? Our designer bean bag hire will have your guests feelin’ the love and singing your praises. Seat a cool crowd comfortably when planning a music festival, company party, unique wedding reception, film night, trade show exhibition or just about anything where you might need stylish, casual kick-ass event seating.
 
Vui lòng cung cấp thông tin sau:
 1. Số lượng ghế muốn thuê:
 2. Loại sự kiện
 3. Thời gian thuê dự kiến (tính theo ngày)
 4. Tên người thuê
 5. Tên công ty
 6. Điện thoại
 7. Email
 8. Và các yêu cầu cụ thể khác
Hoặc liên hệ với đội ngũ nhân viên kinh doanh của Nhà Lười để được hỗ trợ
Email: sales@taruco.com
Điện thoại: 028.6656.3636 - 085.247.3636