Tuyên Bố Pháp Lý

TARUJO là thương hiệu đã được đăng ký tại United States Patent and Trademark Office với Serial Number 88475304 và nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Hình ảnh và nội dung đăng tải tại website này đều thuộc sở hữu của CÔNG TY KIM NGƯU.

Mọi sao chép khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CÔNG TY KIM NGƯU đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Mặc dù, đội ngũ thiết kế và IT của chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa lên website những hình ảnh trung thực và sống động nhất. Tuy nhiên, tuỳ vào độ phân giải, độ sáng và thiết bị quý khách mà quý khách sử dụng, màu sắc hiển thị có thể sai lệch do với thực tế.

CÔNG TY KIM NGƯU có toàn quyền thay đổi hình ảnh, mẫu mã, màu sắc và thiết kế sản phẩm; ngừng cung cấp bất cứ sản phẩm nào; thay đổi chính sách giá, chiết khấu và các chính sách khác mà không cần báo trước.

Chính Sách Thu Tiền Khi Giao Hàng (COD) chỉ áp dụng thử nghiệm tại các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi có quyền từ chối giao hàng đến một số khu vực và địa chỉ mà chúng tôi chưa hoặc không thể xác minh thông tin.