Điều Khoản Mua Hàng

 1. Đây là những điều khoản và điều kiện được áp dụng khi bạn mua hàng hóa của chúng tôi trực tuyến (Điều khoản mua hàng trực tuyến). Điều khoản mua hàng trực tuyến sẽ có hiệu lực cùng với các điều khoản sử dụng trên website của Tarujo Vietnam.
 2. Khi thực hiện mua hàng trực tuyến, quý khách đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Tarujo Vietnam.
 3. Khi thực hiện mua hàng trực tuyến, quý khách có nghĩa vụ cung cấp các thông tin có liên quan cho chúng tôi để tiến hành đặt hàng. Tarujo Vietnam không chịu trách nhiệm trước mọi hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.
 4. Giá của từng sản phẩm được Tarujo Vietnam đăng tải công khai trên website của chúng tôi tại www.tarujo.vn.
 5. Giá trên website của Tarujo Vietnam sử dụng tiền Đồng Việt Nam và chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.
 6. Chúng tôi đã cố gắng để hiển thị chính xác các đặc tính hàng hóa về màu sắc, mô tả sản phẩm và giá cả. Tuy nhiên hãy nhớ rằng các màu sắc mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào các thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập vào website của chúng tôi và chúng tôi không thể đảm bảo rằng hàng hóa khi nhận được sẽ có màu sắc chính xác giống như bạn đã thấy. Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào nếu có sự sai sót về dữ liệu như giá cả hoặc mô tả hàng hóa. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về những lỗi như vậy ngay khi chúng tôi biết được.
 7. Tarujo Vietnam chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam.Vui lòng xem thêm chi tiết tại mục "Chính sách giao hàng" của chúng tôi. Hoặc truy cập vào website của tổng công ty tại Hoa Kỳ www.tarujo.com để được giao hàng đến các nước khác.
 8. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua, Tarujo Vietnam sẽ đổi lại một sản phẩm khác cùng loại và mọi chi phí phát sinh sẽ do chúng tôi chịu. Lưu ý nếu sản phẩm không tuân thủ các quy định sử dụng đúng cách, Tarujo Vietnam có quyền từ chối đổi sản phẩm cho quý khách.
 9. Quý khách chỉ được hủy đơn hàng trước khi đã thông báo xác nhận đặt hàng cho chúng tôi qua email. 
 10. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ thanh toán quốc tế và chuyển khoản ngân hàng.
 11. Tarujo Vietnam có quyền sửa đổi điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến tùy theo sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành tại Việt Nam.