Beanbag House Đã Cung Cấp Ghế Lười Cho Ai?

Chúng tôi tự hào đã cung cấp cho rất nhiều các đối tác, khác hàng và dự án lớn trong nước cũng như quốc tế. 

Chúng tôi đã cung cấp ghế lười cho dự án như

  • Universal Resort (Orlando, Florida, USA),
  • Six Senses Luxury Resort Côn Đảo, Marriot Hotel,
  • Renaissance Hotel & Resort,
  • Bana Hills, The Canadian
  • International School, 
  • British Vietnamese International School, 
  • International German School,
  • American International School
  • và rất nhiều các công ty, tổ chức khác.